Hutnik-UsługiHutnik-Usługi

Atuty

Niewątpliwym naszym atutem jest zaufana, przeszkolona i nierotująca załoga.
Jako jedni z pierwszych wyposażyliśmy naszych pracowników w Europejskie Paszporty Pracownicze, potwierdzające:

  • historię zatrudnienia,
  • zdobyte doświadczenie zawodowe,
  • szkolenia,
  • uprawnienia,
  • aktualność badań sanitarno-epidemiologicznych,

Pracownicy ubrani są w jednolite i oznakowane ubrania robocze. Posiadają aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne tam, gdzie obowiązuje system HACCP.

Kwalifikacje

Kwalifikacje naszych pracowników to potwierdzone certyfikatami:

  • dwu i trzystopniowe kursy branżowe akredytowane przez Polskie Stowarzyszenie Czystości oraz ISSA,
  • szkolenia z zakresu zasad GHP/GMP, systemu HACCP,
  • oraz wiedza z zakresu BHP a także szkolenia stanowiskowe dotyczące specyfiki pracy na danym obiekcie.

Wspólnie z naszymi dostawcami środków chemicznych i sprzętu prowadzimy cykliczne szkolenia producenckie, które zapewniają ciągły wzrost kwalifikacji naszych pracowników.
Systematyczne kontrole dokonywane przez pracowników nadzoru średniego i wyższego szczebla gwarantują wykonywanie usług zgodnie z planami higieny i warunkami opisanymi w umowach z naszymi klientami.