Hutnik-UsługiHutnik-Usługi

Dlaczego outsourcing?

Niewątpliwie dla wielu najistotniejszą korzyścią płynącą z wykorzystania outsourcingu są oszczędności i możliwości wykorzystania know-how wyspecjalizowanego outsourcera. Dzięki temu firmy zyskują cenny czas i zasoby osobowe, aby skoncentrować się na rozwijaniu swojego głównego biznesu. Jeżeli w pełni świadomie zdecydujemy się zlecić pewne funkcje zewnętrznemu partnerowi, jasno i precyzyjnie określimy swoje potrzeby z pewnością uzyskamy wiele korzyści, w tym tą najważniejszą że znaczne obniżenie kosztów nie zmniejszają, a nawet zwiększając efekty. Decydując się na współpracę z dostawcą, musimy traktować go jak partnera, tylko wtedy bowiem obie strony zyskają maksymalne korzyści.
Żródło: gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Przekazując nam obowiązki w zakresie całorocznego, profesjonalnego utrzymania czystości osiągacie Państwo wymierne korzyści związane z kosztami utrzymania obiektów, a mianowicie:

  • to na nas spoczywa obowiązek zapewnienia wyszkolonych i zaufanych pracowników liniowych a także nadzoru średniego i wyższego szczebla;
  • całkowicie przejmujemy sprawy personalne i płacowe pracowników wykonujących usługi na Państwa obiektach;
  • to my możemy kupować dla Państwa środki higieniczne i fakturować faktyczne zużycie tych środków raz na koniec miesiąca;
  • nie ponosicie Państwo wydatków na zakup i eksploatacją sprzętu;
  • ubezpieczamy świadczone usługi od odpowiedzialności cywilnej;